Beheer & onderhoud

Koester wat u bezit

Een goed behoud en dus beheer van de openbare ruimte en infrastructuur wordt steeds belangrijker. Daarbij gaat het onder meer om het garanderen van de veiligheid, het beperken van overlast en esthetiek – dat het er goed uitziet.

BLVD geeft advies en maakt plannen voor beheer en onderhoud. In het ene geval doen we dat voor één specifiek object of gebied en een ander keer pakken we het integraal op. In beide gevallen draait het om meer dan behouden wat er is. Zo houden we ook graag rekening met de ambities van de opdrachtgever en daarmee met mogelijkheden om zonder forse investeringen tot aanpassingen te komen.

Inspecties, werkbeschrijvingen en vergunningsaanvragen horen vanzelfsprekend bij het takenpakket dat BLVD op zich kan nemen.

Beheer & onderhoud

Riolering & water

Aanleg & reconstructie

Plan begeleiding