Diensten

Beheer & onderhoud

Riolering & water

Aanleg & reconstructie

Plan begeleiding

Ontwerp & engineering

Aan de slag in nieuwe gebieden

Bij het ontwerp en realisatie van nieuwe stedelijke gebieden lijkt het alsof alles kan. Zo’n uitbreiding is een onontgonnen terrein. Dat betekent dat de bodem nog niet vol ligt met kabels en leidingen en dat er bovengronds volop ruimte is voor wegen en andere infrastructuur. Ook fijn: het is allemaal in één keer goed en integraal aan te leggen.

Het lijkt alsof alles kan. Dat is het signaal om juist alert te zijn.

BLVD ís alert en weet dat juist bij deze ogenschijnlijke vrijheid het verstandig is dat iemand zo nu en dan vriendelijk maar beslist op de rem trapt. Iemand die oog heeft voor planningen, budgetten en gebruikerswensen. En bovenal: iemand die onthoudt waarom het project ooit is begonnen. Iemand die begon met de vraag ‘Beste opdrachtgever, wat wilt u bereiken? En waarom?’ Iemand van BLVD.

BLVD houdt de vinger aan meerdere polsen, zorgt voor bestekken, selecteert aannemers en maakt met hen contracten en zit er bij de uitvoering onafgebroken bovenop.

blvd ontwerp engineering

Toetsing & controle

Voorkomen is beter dan meerwerk

Het begrip meerwerk lijkt onlosmakelijk bij ingenieurswerk te horen, ook als het gaat om de openbare ruimte en infrastructuur. BLVD houdt niet van meerwerk en zet voor en tijdens een project in op het voorkomen daarvan.

Vooraf doen we dat door ontwerpen en plannen kritisch tegen het licht te houden. Met vragen als ‘Leidt deze tekening wel tot een oplossing die in de praktijk maakbaar is?’ voorkomen we tegenslag later. Voorkomen we dus meerwerk. Ook tijdens de uitvoering controleren wat er gecontroleerd moet worden. En ook dat zorgt ervoor dat we op tijd overschrijdingen van tijd en geld voorkomen of kwaliteitsverlies moeten accepteren.

Timmeren we zo alles dicht? Zitten we zo strak in de leer dat er geen enkele flexibiliteit mogelijk is? Nee. BLVD weet dat ook tijdens de uitvoering plannen soms wijzigen. Dat opdrachtgevers de bakens verzetten. Het leidt tot, wat BLVD noemt, een verandering van scope. Juist op zo’n moment geldt dat we willen voorkomen dat projecten uit de hand lopen.

blvd toetsing en controle

Werkwijze

Vraag 1: waarom?

BLVD is van infrastructuur en civiele techniek, maar meer nog zijn we van het realiseren van doelen. Uw wens om, pak hem beet, een weg te reconstrueren, komt voort uit een dieper liggende wens. Die wens gaat over verkeersveiligheid, schone mobiliteit en het stimuleren van bewegen. Het is de reden dat we altijd beginnen met de vraag achter de vraag. De vraag waarom u een fietsbrug wil. Of een speelterrein, nieuwe riolering, herstructurering van een straat of een hele nieuwe woonwijk.

Vervolgens brengen we de bestaande situatie in kaart, verzamelen we wensen en ambities van alle belanghebbenden, stellen we vast wat samen kan gaan en wat niet, doen we voorstellen – en vertellen er eerlijk bij wat de voor- maar ook de nadelen van die opties zijn – en houden we desgewenst omgevingsdialogen en andere vormen van participatie. Uiteindelijk zorgen we voor een definitief ontwerp, gevolgd door vergunningen, bestekken en contracten.

De uitvoering kan beginnen en BLVD is ook in deze fase beschikbaar als projectleider, begeleider of controleur. Zoals we ook na de oplevering graag zorgdragen voor een goed beheer en onderhoud.

blvd engineering werkwijze