Riolering & water

Ruimte voor water

Weinig beleidsterreinen binnen de wereld van infrastructuur en ruimte zijn zo aan verandering onderhevig als die van riolering en water. Er zijn ook weinig beleidsterreinen waar overheden voor zulke forse en ingewikkelde keuzen staan. Voor BLVD is het een specialisme.

Over hemelwateropvang en gescheiden rioolsystemen hoeven we u vast weinig meer te vertellen. Complexer is de noodzaak om water snel af te voeren als wateroverlast dreigt en het vast te houden om perioden van droogte goed door te komen. Zeker in binnenstedelijke gebieden is het een klus om die ogenschijnlijk tegengestelde doelen te realiseren.

BLVD heeft er ruime ervaring mee en durft knopen door te hakken.

Beheer & onderhoud

Riolering & water

Aanleg & reconstructie

Plan begeleiding